Το σχολείο μας κατάφερε να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο ευρωπαικό πρόγραμμα ERASMUS “LISTEN: LInkS To EmploymeNnt”. Έτσι μια οκταμελής ομάδα εκπαιδευτικών ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου με προορισμό το Βερολίνο με στόχο την απόκτηση νέων εμπειριών και δεξιοτήτων σχετικών με την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Η εμπειρία που ζήσαμε ήταν μοναδική, επισκέφτηκαμε ειδικά σχολεία, δομές και εργασιακούς χώρους που απασχολούν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, περιηγηθήκαμε στην πόλη του Βερολίνου και απολαύσαμε τα μνημεία του.