Δράση 3ης Δεκέμβρη 2018!!! Καλέσαμε μαθητές του Γενικού Λυκείου στο σχολείο μας για να γνωρίσουν τους μαθητές μας !!! Έφαγαν μαζί, έπαιξαν μαζί, χόρεψαν και γενικά ανέπτυξαν σχέσεις αλληλεπίδρασης με τους μαθητές μας!!!! Ευχαριστήθηκαν όλα τα παιδιά και οι καθηγητές μας!!