Το σχολείο μας συμμετέχει σε  εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας.
 • Εκδρομές και διδακτικούς περιπάτους.
 • Κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Αθλητικές δραστηριότητες.
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα του ΥΠΕΠΘ ή άλλου φορέα.
 • Συνεργασίες με άλλα σχολεία.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα. 
 • Συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής.
 • Έκθεση των παραγόμενων προϊόντων και των έργων των μαθητών. 
 • Κοινωνικές δραστηριότητες.