Το πρόγραμμα αγωγής υγείας περιλαμβάνει:

  1.  Πρόληψη ατυχημάτων
  2.  Εκμάθηση κανόνων υγιεινής διατροφής
  3.  Κανόνες ατομικής υγιεινής
  4.  Επισκέψεις σε νοσοκομεία και παρακολούθηση προγραμμάτων υγείας

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών και των μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος.