Στόχοι

 • Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν διαφόρων ειδών φυτά – λουλούδια.
 • Να αναγνωρίζουν  την χρησιμότητα των φυτών – λουλουδιών.
 • Να μάθουν τον τρόπο παραγωγής και τη συντήρηση των φυτών και των λουλουδιών.
 • Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα εργαλεία της κηπουρικής.
 • Να μάθουν κανόνες και όρια  απαραίτητα για την ασφαλή διαβίωσή τους στο θερμοκήπιο του σχολείου.
 • Να κοστολογούν και να εμπορεύονται τα προϊόντα που παράγουν.
 • Να διαχειρίζονται τα χρήματα που αποκτούν από την πώληση προϊόντων.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης. 
 • Να αποκτήσουν περιβαλλοντική ευαισθησία.

Δραστηριότητες

 • Η Δημιουργία σπορείων – φυτωρίων. 
 • Το Φύτεμα, το κλάδεμα, η λίπανση, η άρδευση, η περιποίηση του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου.
 • Η δημιουργία φυτολογίου για κάθε μαθητή.
 • Η κατασκευή κομπόστ με άχρηστα ζωικά ή φυτικά  υπολείμματα.
 • Οι κατασκευές συνθέσεων, στεφανιών, κεριών σε κάθε ανάλογη σχολική γιορτή. 
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε θερμοκήπια, σε φυτώρια, σε γεωργικά καταστήματα κ.α.