Στόχοι

  • γνώσεις για τα τρόφιμα και τη διατροφή
  • καθαριότητα και κανόνες υγιεινής
  • κανόνες ασφαλείας
  • χρήση των μαγειρικών σκευών
  • καλοί τρόποι στο τραπέζι
  • προετοιμασία απλών φαγητών και ροφημάτων

Δραστηριότητες