ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με το πρόγραμμα εργοθεραπείας:

  1. αντιμετωπίζονται κινητικές δυσκολίες (σχέδιο, γραφή, χρήση υλικών και αντικειμένων)
  2. αντμετωπίζονται νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες (εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης)
  3. πραγματοποιούνται δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης

Το πεδίο δράσης της εργοθεραπείας είναι τεράστιο όσο καλύπτουν οι δραστηριότητες με τις οποίες το παιδί θέλει και πρέπει να εμπλακεί στην καθημερινή του ζωή. Η διαδικασία της παρέμβασης της εργοθεραπείας είναι η αξιολόγηση, η θέσπιση στόχων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος.