Σχολική χρονιά 2014-15

 

Πρόγραμμα αγωγής υγείας «εθελοντισμός- ατυχήματα- πρώτες βοήθειες»

Πρόγραμμα υγιεινού κολατσιού

Φιλανθρωπικές Δράσεις

Παλαιότερες σχολικές χρονιές

Διάφορα

Άγαλμα Ελευθερίας

Υγιεινό Κολατσιό

Καθαρισμός παραλιών

Κυκλοφοριακή αγωγή

Κολυμβητήριο

Κομπόστ

Θεατρικά

Ζώα