Ο τυχαιρός μαθητής του σχολείου μας, με το φλουρί!