ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με το πρόγραμμα λογοθεραπείας:

αντιμετωπίζονται δυσκολίες

  • στην ομιλία
  • στο λόγο
  • στην άρθρωση
  • και στην επικοινωνία

Στα πλαίσια μιας κοινωνίας ομιλούντων, όπου η γλώσσα είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καλείται η Λογοθεραπεία να πάρει θέση και να προτείνει λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή διαταραχής του ΛΟΓΟΥ, της ΟΜΙΛΙΑΣ και της ΦΩΝΗΣ, προς αποφυγή όλων εκείνων των παραμέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον στιγματισμό και κατ΄ επέκταση στην κοινωνική απομόνωση του εμπλεκομένου ατόμου.