Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Χανίων διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και εργαστηριακά μαθήματα.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι:

  • Γλώσσα
  • Κοινωνικές Δεξιότητες
  • Μαθηματικά
  • Καλλιτεχικά
  • Μουσική
  • Φυσική Αγωγή
  • Πληροφορική