Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης(E.E.E.E.K.)

 

To E.E.E.E.K. Χανίων ξακίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2003 – 2004. Είναι δημόσια μονάδα Ειδικής Αγωγής και ανήκει στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. To σχολείο μας στεγάζεται στο Λύκειο Ακρωτηρίου στον Προφήτη Ηλία στα Κουνουπιδιανά.

 

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή:

  • Η ηλικία εγγραφής των μαθητών είναι 14 ετών 
  • Η ηλικία φοίτησης έως 22 ετών 

 

Προϋποθέσεις εγγραφής αποτελούν:

  1.  Απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου
  2.  Βεβαίωση – διάγνωση από ΚΕΔΥΥ και
  3.  Αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

 

Απολυτήριος τίτλος ΕΕΕΕΚ

 O απολυτήριος τίτλος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελεί πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του Ν.2009/1992.