Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές:

  1. αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση
  2. αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψής, προσέγγισης και επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων
  3. καταλαβαίνουν τις έννοιες της:  διαχείρησης απορριμάτων, ανακύκλωσης, μόλυνσης

Μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης κινητοποιούνται οι μαθητές και μαθήτριες στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος. Με την ενεργητική παρατήρηση πραγμάτων, καταστάσεων, φυσικών φαινομένων, με την εξάσκηση των αισθήσεων και με την ενθάρρυνση για έρευνα και πειραματισμό, μπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες αρχικά μέσα στην οικογένεια και στην συνέχεια στην σχολική κοινότητα σχετικά με τις έννοιες και τα ζητήματα που θα ασχοληθούν.