Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. συμμετέχει σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 

Προγράμματα Αγωγή Υγείας

Το προγράμματα αγωγής υγείας περιλαμβάνουν:

 • κυκλοφοριακή αγωγή
 • πρόληψη ατυχημάτων
 • εκμάθηση κανόνων υγιεινής διατροφής
 • κανόνες ατομικής υγιεινής
 • επισκέψεις σε νοσοκομεία και παρακολούθηση προγραμμάτων υγείας

Σκοπός της αγωγής υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος.

Υγιεινό κολατσίο, κυκλοφοριακή αγωγή, 

 

Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Αγωγής

Με τα προγράμματα αυτά οι μαθητές:

 • αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση
 • αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψης προσέγγισης και επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων
 • καταλαβαίνουν τις έννοιες της
  • διαχείρισης απορριμμάτων
  • ανακύκλωσης
  • μόλυνσης

Μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης κινητοποιούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος. Με την ενεργητική παρατήρηση πραγμάτων, καταστάσεων, φυσικών φαινομένων με την εξάσκηση των αισθήσεων και με την ενθάρρυνση για έρευνα και πειραματισμό, μπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες αρχικά μέσα στην οικογένεια και στη συνέχει στην σχολική κοινότητα σχετικά με τις έννοιες και τα ζητήματα που θα ασχοληθούν.

Κομπόστ, ζώα, καθαρισμός παραλιών

 

Προγράμματα  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

Άγαλμα της ελευθερίας, Θεατρικά,