Προγράμματα Ατομικής- Ομαδικής Στήριξης και Συμβουλευτικής  για:

Μαθητές/Μαθήτριες –Εκπαιδευτικούς -Γονείς και Κηδεμόνες

 

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική – συμβουλευτική ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες (Social support services counselors) αφορά το κοινωνικό και συναισθηματικό κομμάτι. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια επιτυχημένη συμβουλευτική σχέση θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή, ανταπόκριση, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, δημιουργία κλίματος, όπου θα μπορούν οι μαθητές , γονείς – κηδεμόνες, καθηγητές και λοιπό προσωπικό να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους.

 

Κοινωνική Υποστήριξη

Η ατομική – ομαδική – κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

 • παρακολούθηση του κοινωνικοοικογενειακού προφίλ
 • συνεργασία και ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • συνεργασία με αρμοδίους φορείς
 • ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
 • παρακολούθηση της κοινωνικής εξέλιξης των μαθητών

 

Λογοθεραπεία

Με το πρόγραμμα λογοθεραπείας

Αντιμετωπίζονται δυσκολίες

 • στην ομιλία
 • στο λόγο
 • στην άρθρωση 
 • και στην επικοινωνία

Στα πλαίσια μιας κοινωνίας ομιλούντων, όπου η γλώσσα είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καλείται η Λογοθεραπεία να πάρει θέση και να προτείνει λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή διαταραχής του λόγου, προς αποφυγή όλων εκείνων των παραμέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον στιγματισμό και κατ’ επέκταση στην κοινωνική απομόνωση του εμπλεκομένου ατόμου. 

 

Εργοθεραπεία

Με το πρόγραμμα εργοθεραπείας

 • αντιμετωπίζονται κινητικές δυσκολίες (σχέδιο, γραφή, χρήση υλικών και αντικειμένων)
 • αντιμετωπίζονται νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες (εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης)
 • πραγματοποιούνται δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης

Το πεδίο δράσης της εργοθεραπείας είναι τεράστιο όσο καλύπτουν οι δραστηριότητες με τις οποίες το παιδί θέλει και πρέπει να εμπλακεί στην καθημερινή του ζωή. Η διαδικασία της παρέμβασης της εργοθεραπείας είναι η αξιολόγηση, η θέσπιση στόχων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος. 

 

Αγωγή Υγείας

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας περιλαμβάνει:

 1.  Πρόληψη ατυχημάτων
 2.  Εκμάθηση κανόνων υγιεινής διατροφής
 3.  Κανόνες ατομικής υγιεινής
 4.  Επισκέψεις σε νοσοκομεία και παρακολούθηση προγραμμάτων υγείας 

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών και των μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος. 

 

Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Αγωγής

Με τα προγράμματα αυτά οι μαθητές:

 • αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση
 • αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψης προσέγγισης και επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων
 • καταλαβαίνουν τις έννοιες της
  • διαχείρισης απορριμμάτων
  • ανακύκλωσης
  • μόλυνσης

Μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης κινητοποιούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος. Με την ενεργητική παρατήρηση πραγμάτων, καταστάσεων, φυσικών φαινομένων με την εξάσκηση των αισθήσεων και με την ενθάρρυνση για έρευνα και πειραματισμό, μπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες αρχικά μέσα στην οικογένεια και στη συνέχει στην σχολική κοινότητα σχετικά με τις έννοιες και τα ζητήματα που θα ασχοληθούν.

Κομπόστ, ζώα, καθαρισμός παραλιών

 

Προγράμματα  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

Άγαλμα της ελευθερίας, Θεατρικά.