Προσωπικό

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ / ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ειδικότητες που υπάρχουν στο σχολείο μας είναι: Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71) Φιλόλογοι (ΠΕ 02) Μαθηματικοί (ΠΕ 03) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) Πληροφορικής (ΠΕ 19) Καλλιτεχνικών μαθημάτων (ΠΕ 08) Μουσικής (ΠΕ 16) Τεχνολόγοι για τα εργαστήρια Κηπουρικής και Μαγειρικής (ΠΕ 14/18) Διερμηνείς Κωφών-Τυφλών μαθητών/τριών Ψυχολόγοι (ΠΕ…