Σύλλογος Γονέων

  Με την έναρξη της σχολικής χρονίας 2008-2009 έγινε η ίδρυση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μια προσπάθεια που άρχισε τα προηγούμενα χρόνια και πραγματόθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς φέτος (2009). Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του συλλόγου αναγράφονται παρακάτω: Πρόεδρος: Γαροφαλάκη Βασιλική Αντιπρόεδρος: Μακριδάκης Σπιρίδων   Γραμματέας: Γεωργιάδης Μιχαήλ Ταμίας: Σταματάκης Χρυσοστομος  …