Αγωγή υγείας

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας περιλαμβάνει:  Πρόληψη ατυχημάτων  Εκμάθηση κανόνων υγιεινής διατροφής  Κανόνες ατομικής υγιεινής  Επισκέψεις σε νοσοκομεία και παρακολούθηση προγραμμάτων υγείας Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών και των μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και…

Ατομική – Ομαδική υποστήριξη

Η ατομική-ομαδική-κοινωνική υποστήρξη περιλαμβάνει:  Παρακολούθηση του κοινωνικου οικογενειακού προφίλ Συνεργασία και ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Συνεργασία με αρμόδιους φορείς Ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης Παρακολούθηση της κοινωνικής εξέλιξης των μαθητών/τριών   Προγράμματα Ατομικής- ομαδικής ψυχολογικής στήριξης και συβουλευτικής για: Μαθητές/τριες Εκπαιδευικούς Γονείς και κηδεμόνες Η συμβουλευτική ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (Social support services…

Περιβάλλον

  Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές: αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψής, προσέγγισης και επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων καταλαβαίνουν τις έννοιες της:  διαχείρησης απορριμάτων, ανακύκλωσης, μόλυνσης Μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης κινητοποιούνται οι μαθητές και μαθήτριες στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος. Με την ενεργητική παρατήρηση πραγμάτων, καταστάσεων, φυσικών φαινομένων, με την εξάσκηση των αισθήσεων…