Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Χανίων

 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2003-2004. Είναι Δημόσιο Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και συστεγάζεται στο Λύκειο Ακρωτηρίου στον Προφήτη Ηλία στα Κουνουπιδιανά.

Οι σκοποί και οι στόχοι του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές γενική και πρακτική προεπαγγελματική ή επαγγελματική εκπαίδευση ανάλογη με τις δυνατότητές τους, να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να εξελιχτούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας που ζουν. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας ώστε γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη καθημερινή τους ζωή, καθώς και να υπάρξει αλλαγή στάσης και ευαισθητοποίηση απέναντι στα ΑμεΑ με όραμα μια ανθρώπινη και πιο αξιοπρεπή κοινωνία.

Στο σχολείο μας εκπαιδεύονται έφηβοι ηλικίας 14-22 ετών. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 χρόνια, ανάλογα με το βαθμό της μαθησιακής τους ετοιμότητας. Εγγράφονται μαθητές δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Εργαστήρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρέχουν τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  • Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής
  • Κηπουρικής
  • Χειροτεχνίας

Παρέχονται και ακαδημαϊκές δεξιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. Το σχολείο διαθέτει τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης και τμήμα εργοθεραπείας.

Προϋποθέσεις για την  εγγραφή στο σχολείο αποτελούν:

  • Απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
  • Βεβαίωση – διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Υ.Υ. και
  • Αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας

Στους αποφοίτους του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., χορηγείται πτυχίο επιπέδου 2 με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στα ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ.

 

 

Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων,

Λιλικάκης Νεκτάριος