Η χούμελη είναι ιδιαίτερο αρωματικό σιρόπι, ένα σχετικά άγνωστο [αλλά εξαιρετικό] υποπροϊόν του μελιού. Λαμβάνεται με θερμική επεξεργασία του μελιού, που προέκυψε από τη συμπίεση και το πλύσιμο των κερηθρών [ απολέπισμα κερηθρών] αναμεμιγμένο με νερό.