Πρόγραμμα αγωγής υγείας «εθελοντισμός- ατυχήματα- πρώτες βοήθειες»

  Aπό τις 15 Ιανουαρίου 2015, έχει ξεκινήσει στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων, το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Εθελοντισμός- Ατυχήματα- Πρώτες Βοήθειες». Στα πλαίσια αυτά, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, επίσκεψη από την κοινωνική λειτουργό του Ερυθρού Σταυρού Χανίων, κ. Μαργιολάκη Αγγελική. Μια ομάδα μαθητών, ενημερώθηκε για τον Εθελοντισμο και απασχολήθηκε δημιουργικά φτιάχνοντας ζωγραφιές και…