ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Με στόχο την ετοιμότητα εκπαιδευτικών και μαθητών σε περίπτωση σεισμού, έγινε στο σχολείο μας άσκηση σεισμικού κινδύνου. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί πολυαισθητηριακά για όσα πρέπει να κάνουμε για την ασφαλή εκκένωση των τάξεων. Η άσκηση έγινε με επιτυχία ενώ επισημάνθηκαν λεπτομέρειες που θα βελτιώνουν το σχέδιο εκκένωσης.