Προγράμματα Υποστήριξης

  Προγράμματα Ατομικής- Ομαδικής Στήριξης και Συμβουλευτικής  για: Μαθητές/Μαθήτριες –Εκπαιδευτικούς -Γονείς και Κηδεμόνες   Ψυχολογική Υποστήριξη Η Ψυχολογική – συμβουλευτική ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες (Social support services counselors) αφορά το κοινωνικό και συναισθηματικό κομμάτι. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια επιτυχημένη συμβουλευτική σχέση θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή, ανταπόκριση, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, δημιουργία κλίματος, όπου…