Περιβάλλον

  Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές: αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψής, προσέγγισης και επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων καταλαβαίνουν τις έννοιες της:  διαχείρησης απορριμάτων, ανακύκλωσης, μόλυνσης Μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης κινητοποιούνται οι μαθητές και μαθήτριες στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος. Με την ενεργητική παρατήρηση πραγμάτων, καταστάσεων, φυσικών φαινομένων, με την εξάσκηση των αισθήσεων…

Λογοθεραπεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Με το πρόγραμμα λογοθεραπείας: αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην ομιλία στο λόγο στην άρθρωση και στην επικοινωνία Στα πλαίσια μιας κοινωνίας ομιλούντων, όπου η γλώσσα είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καλείται η Λογοθεραπεία να πάρει θέση και να προτείνει λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή διαταραχής του ΛΟΓΟΥ, της ΟΜΙΛΙΑΣ και της ΦΩΝΗΣ, προς…

Εργοθεραπεία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Με το πρόγραμμα εργοθεραπείας: αντιμετωπίζονται κινητικές δυσκολίες (σχέδιο, γραφή, χρήση υλικών και αντικειμένων) αντμετωπίζονται νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες (εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης) πραγματοποιούνται δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης Το πεδίο δράσης της εργοθεραπείας είναι τεράστιο όσο καλύπτουν οι δραστηριότητες με τις οποίες το παιδί θέλει και πρέπει να εμπλακεί στην καθημερινή του ζωή. Η διαδικασία της παρέμβασης της…

Ατομική – Ομαδική υποστήριξη

Η ατομική-ομαδική-κοινωνική υποστήρξη περιλαμβάνει:  Παρακολούθηση του κοινωνικου οικογενειακού προφίλ Συνεργασία και ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Συνεργασία με αρμόδιους φορείς Ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης Παρακολούθηση της κοινωνικής εξέλιξης των μαθητών/τριών   Προγράμματα Ατομικής- ομαδικής ψυχολογικής στήριξης και συβουλευτικής για: Μαθητές/τριες Εκπαιδευικούς Γονείς και κηδεμόνες Η συμβουλευτική ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (Social support services…

Αγωγή υγείας

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας περιλαμβάνει:  Πρόληψη ατυχημάτων  Εκμάθηση κανόνων υγιεινής διατροφής  Κανόνες ατομικής υγιεινής  Επισκέψεις σε νοσοκομεία και παρακολούθηση προγραμμάτων υγείας Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών και των μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και…